Könyvelés

Könyvelés - smhazvarazs.hu
 • Speciális társasházkezelő szoftver használata, mely lehetővé teszi  az elszámolások interneten történő nyomon követését

 • Társasház számláinak kezelése közgyűlési határozatban és az SZMSZ-ben foglaltak betartásával

 • Társasház felújítási, megtakarítási alapjainak kezelése

 • Kifizetések teljesítése az éves költségvetésben, a közgyűlési határozatokban valamint az SZMSZ-ben meghatározottak szerint

 • Napi banki bizonylatokhoz tartozó be- és kifizetések felszerelése. Napi bankszámlakivonatok a társasház üzemeltetési és felújítási bankszámlájához, valamint lekötött betéteihez kapcsolódóan.

 • Közösköltség-, bérleti díj-, fűtés-, vízdíj-, áramdíjtartozások egyeztetése.

 • Adásvételi szerződés átvétele, fénymásolása, nyilvántartásba vétele.

 • Nullás igazolás kiadása.

 • Önkormányzat felé kompenzáció igényléséhez nyomtatvány kitöltése.

 • Családsegítő Hivatalhoz, bírósághoz (hátralék, válás, hagyaték miatt) kimutatás készítése több évre visszamenőleg..

 • Új tulajdonos esetén információ megadása, befizetési csekk kiadása.

 • Félévenként igény szerint negyedévenként egyenlegközlők kinyomtatása az összes ügyfél részére (tulajdonosok, pincebérlők, üzletesek)

 • Amennyiben tárgyévben választják meg cégünket, társasházuk közös képviseletére a könyvelést tárgyév január 01-ig visszamenőleg  elvégezzük

 • Egyéni egyenlegek analitika, nyilvántartása

 • Közösköltség-, bérleti díj-, fűtés-, vízdíj-, áramdíjtartozások egyeztetése